Partneři

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat se silnými partnery. Jejich profesionalita a odbornost nás ženou kupředu.


Dětská nemocnice Brno

Zdraví je to nejcenější, co máme. Společně s dětskou nemocnicí pracujeme na tom, aby prostředí kolem nás bylo zdravější díky našemu měření.

RWE GasNet, s.r.o.

Společně s RWE zkoušíme nasazovat a integrovat měření energiíí za pomoci nejnovějších technologií SigFox/LoRa. Vše jednodše a přehledně.

Microsoft

Microsoft nám poskytuje silné zázemí a dovoluje nám využít nejmodernější technologie, aby naše produkty sloužily funkčně a bezpečně. Vždy.

JIC

Do JICu jsme byli přijati do programu StarCube jako jeden z nadějných startupů. Po účasti v něm se nám otevřely dveře do světa. Za to velký dík.

IoT Cluster

Spolupráce s IoT Clusterem nám přináší být součástí společenství firem z IoT. Bonusem naší spolupráce s IoT Clusterem je hlavně výměna technologií.

FLOW+UP

Mladá,chytrá a dynamická. Těmito třemi slovy lze popsat firmu Flow+Up se kterou úzce spolupracujeme na softwarových projektech. 

VUT AdMas

AdMas (Advanced Materials, Structures and Technologies) je zapojen do programu Smart cities pro zlepšení života ve městech a my jim v tom pomáháme.

design exarion.cz